来自中文百科专业版
跳转至: 导航搜索
科学分类

界: 动物界 Animalia

门: 脊索动物门 Chordata
纲: 哺乳纲 Mammalia
目: 偶蹄目 Artiodactyla
科: 牛科 Bovidae
亚科: 羊亚科 Caprinae
属: 羊属 Ovis
种: 羊 O. aries

 汉语拼音:yɑnɡ;英语:sheep and goat),偶蹄目牛科绵羊属山羊属的统称。草食性反刍动物。绵羊的染色体数目为27对,山羊的染色体数目为30对。中国有时把野生状态的部分牛科动物,如黄羊青羊羚羊等也包括在羊类中。

起源与演化

 从羊的骨骼化石、考古发现以及解剖学研究证实,绵羊与山羊分别起源于现今还生活在世界某些地区的野生绵羊与野生山羊的祖先,而且源于多种祖先;开始被驯化的地域也是较广的。一般认为绵羊与山羊早在公元前5500年已进入被驯化阶段。羊的驯化历史可能早于牛而晚于猪。世界学者公认山羊驯化早于绵羊。

生物学特性

 绵羊与山羊的生物学特性有许多相似之处。它们都是草食反刍动物,胃分4个室。臼齿的冠面形状与生龄相关。适应性广,适应力强,从干旱、高寒山区到湿热的平地均能正常生活。繁殖性能方面,饲养在自然条件好的地区的绵羊和山羊表现常年发情,在条件差的地区则以夏末秋季发情较为集中。发情周期为17天左右。妊娠期长为150天左右。绵羊和山羊各自的不同品种间可以互相杂交繁殖。绵羊与山羊的属间杂交成功的可能性尚无定论。

品种类型

 全世界有绵羊品种和遗传上具有特色的绵羊群体有600多个,山羊品种150多个。根据主要用途,绵羊和山羊大致可分为以下几类:

 1. 肉用型羊(包括肉脂用型),如美利奴羊哈萨克羊波尔山羊等。
 2. 毛用型羊(包括绒毛用型、地毯毛用型),如新疆细毛羊林肯半细毛羊西藏羊安哥拉山羊辽宁绒山羊等。
 3. 皮用型羊(包括裘皮用羊、羔皮用羊),如滩羊湖羊卡拉库尔羊中卫山羊济宁青山羊等。
 4. 乳用型羊,如普列文斯黑头羊萨能山羊等。

饲养管理

 羊的饲养方式主要有以下几种:

 1. 放牧。这是主要方式。通常在天然草地、人工草地、林地或茬地放牧。
 2. 舍饲。将羊圈在房舍或敞栏里,进行人工饲养。此方式在向供给舍饲配合饲料方向发展。
 3. 混合饲养。将放牧与舍饲两种方式结合起来。
 4. 工厂化饲养。将羊饲养在人工控制的环境里。这种方式可以不受不利自然条件限制,按市场需求与羊的生长特点进行饲养,主要用于肉羊肥育。


羊(字典)

 (羋) 【异体 古文】

拼音:yáng 部首: 总笔画:6 部外笔画:0 结构:独体字 五笔:UDJ 倉頡:TQ 常用字 

基本释义:

 • yáng
 1. 哺乳动物,反刍类,一般头上有一对角,品种很多:绵羊。黄羊。羚羊。羊羔。羊毫。羊肠线。羊肠小道。
 2. 姓。

便捷查询:

”字书法
作者:王羲之
”字书法
作者:米芾
”字书法
作者:孙过庭

羊 yáng

基本释义

 1. 家畜。草食性反刍动物。一般头上有角,有绵羊、山羊等品种。
 2. <古>又同“祥”(xiáng),吉祥。

通用释义

 1. 哺乳动物。偶蹄目牛科绵羊属山羊属的统称。草食性反刍动物。全世界有绵羊品种和遗传上具有特色的绵羊群体有600多个,山羊品种150多个。中国有时把野生状态的部分牛科动物,如黄羊青羊羚羊等也包括在羊类中。
 2. 六畜之一。<注> 六畜,是中国的一种说法,是指六种家畜。在新石器时代结束前,六畜都已驯化成功。《三字经》中将六畜排列为“马、牛、羊、鸡、犬、(猪)”。
 3. 汉字部首之一。<注> 《汉字部首表》(中国教育部、国家语委2009年颁布,标准名GF 0011-2009)的201个主部首之一,序号为143,其附形部首有“”。
 4. <古>又同“祥”(xiáng),吉祥:羊枣(果名,俗称“软枣”,表示吉祥)。<例证> 羊吉万岁,子孙自贵(《王孝渊碑》)
 5. 姓。

《康熙字典》释义

 【未集中】【羊字部】 

 【廣韻】與章切【集韻】【韻會】余章切【正韻】移章切,𠀤音陽。【說文】羊,祥也。从𦫳,象頭角尾之形。孔子曰:牛羊之字,以形舉也。【玉篇】豕屬也。【易·說卦】兌爲羊。【註】其質好剛鹵。【詩·召南】羔羊之皮。【傳】小曰羔,大曰羊。【禮·曲禮】羊曰柔毛。【月令】食麥與羊。【註】羊,火畜也。時尚寒,食之以安性也。 又麢羊。【爾雅·釋獸】麢,大羊。【註】似羊而大,角圓銳,好在山崖閒。 又鳥名。【家語】齊有一足之鳥,飛集于公朝。齊侯使使問孔子,孔子曰:此鳥名商羊,水祥也。 又姓。【左傳·閔二年】羊舌大夫。【註】羊舌,氏也。【公羊傳疏】子夏傳與公羊高。【史記·梁孝王世家】齊人羊勝。 又官名。【周禮·夏官·羊人註】羊屬南方火,司馬火官,故在此。 又白羊,匈奴國名。【史記·匈奴傳】幷樓煩,白羊,河南。 又【前漢·禮樂志】雙飛常羊。【註】猶逍遙也。【屈原·離騷】聊逍遙以相羊。【註】逍遙,相羊,皆遊也。

《说文解字》释义

 【卷四】【羊部】 编号:2321  羊,[與章切 ],祥也。从𦫳,象頭角足尾之形。孔子曰:“牛羊之字以形舉也。”凡羊之屬皆从羊。

百科条目

首字为“羊”的词语

 羊倌 羊角 羊八井 羊白 羊碑 羊鼻公 羊卜 羊肠 羊肠阪 羊肠坂 羊肠线

 羊车 羊城 羊齿 羊灯 羊癫风 羊杜 羊肚手巾 羊肚子手巾 羊负来 羊傅 羊羔

 羊羔儿利 羊羔利 羊羔美酒 羊羔息 羊羹 羊工 羊公碑 羊公鹤 羊沟 羊毫 羊祸

 羊旤 羊胛熟 羊角灯 羊角风 羊酒 羊栏 羊酪 羊坽 羊羚 羊陆 羊马城 羊马墙

 羊马垣 羊毛 羊毛疔 羊毛帽 羊毛衫 羊毛袜 羊毛衣 羊毛脂 羊膜 羊皮筏 羊皮筏子

 羊皮书 羊皮纸 羊栖 羊歧 羊黔 羊腔 羊求 羊裘 羊圈 羊泉村 羊裙 羊绒衫

 羊肉串 羊舌 羊矢


首字为“羊”的成语


 羊肠小道 羊落虎口 羊质虎皮 羊肠鸟道 羊肠小径 羊很狼贪 羊狠狼贪 羊毛出在羊身上

 羊裘垂钓 羊群里跑出骆驼来 羊踏菜园 羊体嵇心 羊头狗肉 羊续悬鱼 羊枣昌歜 羊真孔草


汉语拼音音节索引 部首检字表 笔画检字表:1-8画9-13画14-16画17-48画 常用字表 通用字表 通用规范汉字表:一级字表二级字表三级字表